Wielu przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości dotyczące urzędu, do którego składane mają zostać deklaracje podatkowe. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy należy rozliczyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika. Jakie dokumenty należy składać oraz kiedy?

  1. Deklaracja roczna – rozliczenie przychodów osiągniętych w danym roku. PIT-36, 36L, 28, 16A.
  2. Deklaracje podatkowe VAT – podatek obrotowy związany z towarami i usługami. Stanowi odrębny dokument obliczający wysokość podatku. VAT-7 składany jest co miesiąc, a 7K co kwartał, za każdy okres, nawet jeżeli podatek do zapłaty wynosi 0 złotych.
  3. Transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT-UE, VAT-9M, VAT-8 – czynni podatnicy VAT, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nie jest to deklaracja podatkowa, a jedynie informacja podsumowująca dokonane transakcje unijne. Składają ją podatnicy, którzy w danym okresie dokonali transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, nabycia towarów, sprzedaż usług do UE.
3 najważniejsze dokumenty, które składamy do urzędu