Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić jest sporządzenie biznes planu. Od tego powinno się rozpoczynać każdą działalność gospodarczą. 

Biznes plan to zestaw działań, dotyczących planowania, realizacji, finansowania oraz oceny zakładanych celów biznesowych. Dokument ten określa także przewidywane ryzyka oraz wstępny harmonogram zadań i działań.

Dlaczego biznes plan powinien zostać spisany?

  • w trakcie pisania biznesplanu oraz czytając gotowy dokument, lepiej rozumiesz i dostrzegasz mocne i słabe strony projektu,
  • pisanie biznesplanu pomaga uporządkować istniejące dane i informacje,
  • autor pomysłu i najczęściej, właściciel firmy w większości przypadków nie jest jednym pracownikiem firmy. Aby przekazać informacje pracownikom, partnerom czy inwestorom w skuteczny i wyczerpujący sposób – musisz mieć gotowy dokument do udostępnienia,
  • pisemny dokument pozwala na precyzyjne monitorowanie oraz analizę realizacji założonych terminów i wskaźników mierzenia efektywności projektu.
Biznes plan – co to jest i do czego służy?