Przedstawiciel podatkowy

Funkcję przedstawiciela podatkowego może pełnić podmiot, który spełnia szereg określonych w przepisach wymagań. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest czynnym płatnikiem podatku VAT lub VAT UE. Przedstawiciel podatkowy: musi posiadać