Zasady rachunkowości

Księgowość każdej firmy powinna być prowadzona zgodnie z odgórnie ustalonymi regułami. Dzięki nim otrzymujemy klarowne informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. O tym, jak prowadzić księgi handlowe i sporządzać sprawozdania finansowe, mówią zasady rachunkowości. Wśród tych zasad wyróżniamy: zasadę podwójnego