Kasa fiskalna

Kasa fiskalna staje się obowiązkiem dla coraz większej ilości przedsiębiorców. Liczba podmiotów, które bezwzględnie muszą korzystać z ewidencji fiskalnej nieustannie rośnie. Podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących jeśli dokonają sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Sporządź plan finansowy

Właściwy plan finansowy dostarcza informacji na temat planowych przychodów i kosztów związanych z podejmowanymi działaniami przez firmę. Plan umożliwia bezpieczne podejmowanie działań mających na celu realizację działań. Odpowiednio sporządzony plan ogranicza ryzyko niepowodzenia do minimum. Plan finansowy stanowi jedną z

Zasady rachunkowości

Księgowość każdej firmy powinna być prowadzona zgodnie z odgórnie ustalonymi regułami. Dzięki nim otrzymujemy klarowne informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. O tym, jak prowadzić księgi handlowe i sporządzać sprawozdania finansowe, mówią zasady rachunkowości. Wśród tych zasad wyróżniamy: zasadę podwójnego