Zgodnie z ustawą o rachunkowości fundacje i stowarzyszenia z wyjątkiem organizacji kościelnych również zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, na takich samych zasadach jak pozostałe podmioty gospodarcze zarejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego. Organizacje pozarządowe – nawet te, które utrzymują się ze składek czy darowizn prowadzą księgowość pełną, uproszczoną lub ewidencjonują przychody i koszta.

Ponadto, na koniec roku do zadań księgowego należy sporządzenie sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.

Organizacje, stowarzyszenia, fundację oraz inne jednostki ewidencjonować finanse mogą zarówno w sposób tradycyjny i elektroniczny – w zależności od tego, jak dużo podmiot gospodarczy przeprowadza operacji finansowych.

W przypadku dokonywania wpłat tytułem należności finansowych sama jednostka gospodarcza jest zwolniona z podatku dochodowego, natomiast pracownicy, którzy są zatrudnieni na etat, zlecenie lub umowę o dzieło zobowiązani są do opłacania PIT.

Czy stowarzyszenia i fundację też muszą prowadzić księgowość?