Audyt to systematycznie przeprowadzana czynność, która ma na celu określenie poprzez niezależną ocenę jakiegoś systemu. Dotyczyć może również np. pojedynczych projektów lub produktów. Podczas audytu dany przedmiot badany jest pod względem zgodności np. wymagań danej normy i prawa. Mimo, że rzadko kojarzy się osobom z korzyściami, to wizyta audytora jest potrzebna, ponieważ może okazać się bardzo pożyteczna. Pozytywny wynik niezbędny jest w kształtowaniu wizerunku wspólnika, który w odpowiedni i optymalny sposób wykorzystuje np. powierzone mu środki finansowe.

Audytor zobowiązany jest do niezależnej oceny przedsiębiorstwa oraz do sprawowania nadzoru, przeprowadzania badań i sporządzania raportów. Skrupulatnie analizowane np. sprawozdania finansowe dają możliwość dostrzeżenia, czy aby na pewno wszelkie procesy zachodzące w firmie przeprowadzane są zgodnie z przepisami prawnymi. Wyróżnia się audyt zewnętrzny, czyli badanie danej jednostki, której wyniki interesują stronę zlecającą czynność i wewnętrzny stanowiący stały element firmy i źródło najważniejszej oceny. Jego skutkiem powinno być przyniesienie wymiernych korzyści lub wartości dodatnich. Pomaga także w osiągnięciu określonych celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania.

Czym jest audyt w firmie?