Na początku prowadzenia naszego biznesu możemy mieć problem ze zgromadzeniem odpowiedniego kapitału. Często zdarza się jednak, że pożyczka od rodziny lub nasze oszczędności nam nie wystarczają. Na szczęście są sposoby, aby dofinansować naszą firmę.

Jak finansować firmę?

  1. Aniołowie biznesu – pod tym określeniem kryją się zamożne osoby, które przeznaczają swój własny kapitał na finansowanie przedsięwzięć. Nabywają oni dzięki temu mniejszościowy pakiet udziałów w naszej firmie.
  2. Inkubator przedsiębiorczości – to instytucja, której celem jest wspieranie biznesu. Inkubatory zorganizowane są, by wspierać: początkujących przedsiębiorców, młodzież i studentów, podmioty społeczne. 
  3. Fundusze venture capital i private equity – fundusze te zajmują się inwestowaniem na niepublicznym rynku kapitałowym, a środki z nich pozyskane możemy wykorzystać do rozwoju nowych technologii lub zwiększenia kapitału obrotowego. Mimo, że pojęcia te używane są często zamiennie, to istnieje różnica między nimi. Venture capital powiązane są bowiem z inwestycjami w mniejsze i bardziej ryzykownymi projektami, a private equity dotyczą przeważnie inwestycji, które mają trwać nawet kilkanaście lat. 
  4. Lokalny fundusz pożyczkowy – instytucje samorządowe, które powoływane są na terenie każdej gminy. Ich celem jest udzielenie pożyczek przedsiębiorcom, które zarejestrowane są w danej gminie.
  5. Pożyczki i kredyty dla małych firm – obecnie na rynku tego typu oferty możemy wyróżnić dwa rodzaje pożyczek: kredyty niezabezpieczone oraz zabezpieczone hipoteką.
Dofinansowanie firmy