Od nowego roku przedsiębiorców czekają spore zmiany dotyczące płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, który jest płatnikiem składek będzie dokonywał jednego przelewu na przydzielony mu rachunek. Wpłata zostanie zaksięgowana na koncie, a następnie będzie rozdzielana na pokrycie poszczególnych składek i funduszy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie informowanie przedsiębiorców już od 1 października 2017 roku. Nowy rachunek, który zostanie przydzielony każdemu przedsiębiorcy indywidualnie będzie składał się z 26 cyfr, z których 10 ostatnich oznaczać będzie NIP przedsiębiorcy, a cyfry od 3 do 10 będą numerem identyfikacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany, które zostaną wprowadzone będą znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Nie będa oni musieli wykonywać trzech, a nawet czterech przelewów lecz tylko jeden. Minusem tej zmiany będzie brak możliwości opłacania bieżących składek, w przypadku gdy wcześniejsze składki nie zostały pokryte.

Indywidualne rachunki w ZUS dla przedsiębiorców