Pracownik, który w czasie trwania stosunku pracy był niezdolny do wykonywania jej z powodu choroby, ma prawo do skorzystania z wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego. Te świadczenia nie stanowią różnicy dla zleceniobiorcy, ponieważ pracownik otrzymuje takie same wynagrodzenie zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez okres wskazany w Kodeksie pracy:

  • w przypadku choroby pracownika do 50 roku życia, za okres niezdolności do pracy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, za okres niezdolności do pracy wynoszący 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie to wynosi 80% całkowitego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi. Kwota ta nie może być niższa.

Wynagrodzenie w wysokości 100% przysługuje osobie, której niezdolność do pracy spowodowana jest:

  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • chorobą przypadającą w czasie ciąży,
  • poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?