Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą chciałby płacić jak najmniejsze kwoty podatków. Najpopularniejszą metodą obniżania podstawy opodatkowania jest ujmowanie kosztów w tak zwane “koszta firmowe”.

Istotne jest, aby koszta ujmowane były w ewidencji i odpowiednio udokumentowanie. Najlepszym w tej sytuacji sposobem jest uzyskanie dokumentu zakupu w postaci faktury VAT. Zdarzają się jednak sytuację, gdy nie można otrzymać potwierdzenia transakcji. Możliwe w tej sytuacji jest udokumentowanie poniesionych wydatków w formie kosztów firmowych.

Przykładowe potwierdzenia, które stanowić mogą dokument potwierdzający zakup to rachunki i paragony, dowody zapłaty z bramek na autostradzie, umowy i rachunki do tych umów, bilety za przejazdy, protokoły odbioru oraz postanowienia sądów.

W koszta firmy zawrzeć można również opłaty za konta firmowe. Opłatami mogą być: koszta otwarcia konta, opłata za prowadzenie konta, opłata za przelewy i za kartę oraz prowizję za szybkie płatności. W tym przypadku w celu udokumentowania wystarczyć będzie jeden z powyższych wyciągów w wersji papierowej lub elektronicznej.

Jak rozliczyć koszty bez faktury?