Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością równoznaczne jest z uzyskaniem dochodu przez daną osobę lub podmiot, a co za tym idzie – powstanie obowiązek podatkowy.

W zależności, czy udział w spółce obejmie osoba fizyczna czy prawna – podatek wynosić może inną kwotę ze względu między innymi na stawkę, jaką jest objęty.

Osoba fizyczna zobowiązana jest do uiszczenia świadczenia podatkowego od dochodów w wysokości stawki 19%. Wyliczenie dochodu polega na odjęciu od wartości nominalnej objętych udziałów, kosztów uzyskania przychodów. Dochody z tytułu objęcia udziałów wykazać należy w rocznym zeznaniu podatkowym, na specjalnym formularzu – PIT-38.

W przypadku, gdy osoba prawna przejmuje udziały w spółce, to wtedy przedmiotem opodatkowania staje się dochód bez względu na rodzaj źródła przychodu, z jakiego został osiągnięty. Przychodem w tej sytuacji staje się nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część. Dochód dla osoby prawnej liczy się jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Osoba prawna zapłacić musi podatek w wysokości 19% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Jaki podatek należy zapłacić za objęcie udziałów w spółce?