Przedsiębiorca, który zakłada własną firmę oprócz rozważania wyboru odpowiedniej formy opodatkowania zadać powinien sobie dodatkowe pytanie, a dokładnie czy ma obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej do VAT. Odpowiedź uzależniona jest od tego, czy zdarzyła się jedna z następujących sytuacji:

  • Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży alkoholi oraz towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
  • Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży nowych środków transportu
  • Przedsiębiorca dostarcza wyroby z metali szlachetnych
  • Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wyrobów budowlanych
  • Przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie prawa, doradztwa lub usług jubilerskich
  • Przedsiębiorca nie posiada siedziby działalności na terenie kraju

Niektóre podmioty gospodarcze są jednak zwolnione z podatku od towarów i usług np. usługi w zakresie opieki medycznej, usługi transportu sanitarnego, usługi nauki języków obcych czy pośrednictwo w świadczeniu usług udzielania kredytów. Obowiązek rejestracyjny do VAT pojawi się natomiast w momencie, w którym przekroczona została kwota obrotu 200 tysięcy złotych.

Jesteś sprzedawcą i nie wiesz, czy powinieneś być VATOWCEM?