Kasa fiskalna staje się obowiązkiem dla coraz większej ilości przedsiębiorców. Liczba podmiotów, które bezwzględnie muszą korzystać z ewidencji fiskalnej nieustannie rośnie.

Podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących jeśli dokonają sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.
Ze zwolnienia z kasy fiskalnej można korzystać gdy kwota z tytułu sprzedaży na rzecz wymienionych wyżej osób w poprzednim bądź bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 złotych.

W niektórych przypadkach ze względu na charakter świadczonych usług i dostarczanych towarów możliwe jest skorzystanie z kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu.
Z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej zwolnione są:
1. dostawy:
– gazu płynnego,
– części do silników,
– nadwozi do pojazdów silnikowych,
– przyczep i naczep,
– części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
– silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania,
– sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego
– sprzętu fotograficznego,
– wyrobów z metali szlachetnych
– wyrobów tytoniowych
– perfum i wód toaletowych.
2 świadczenia usług:
– przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
– przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami,
– naprawy pojazdów i motorowerów,
– w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
– prawniczych,
– doradztwa podatkowego,
– fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
– kulturalnych i rozrywkowych.

Kasa fiskalna