nowelizacja ustawyWraz z nowym rokiem, w naszym kraju zachodzi wiele zmian. Stawki godzinowe z roku na rok rosną, co cieszy pracowników, ale nie koniecznie pracodawców. 

Od 2016 zmieniona minimalna stawka godzinowa wynosiła 12 zł brutto. Do lipca 2017 r. stawka minimalna dotyczyła wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Od połowy roku to się zmieniło. Minimum 13 zł brutto należy się również tym pracownikom, którzy pracują na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, z pewnymi wyłączeniami. Krok ten zapobiec ma nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców.

Do 2016 roku, osoba pracująca krócej niż rok, traktowana była inaczej niż pozostali pracownicy. Obowiązywał przepis, iż wynagrodzenie miesięczne takiej osoby nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 roku różnica ta się zatarła! Początkujący pracownik jest traktowany na równi z innymi i obowiązuje go 100% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

W 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła już 13,70 złotych, a obecnie płaca minimalna to kwota 14,70 złotych.

Minimalna płaca minimalna 2016 – 2019 roku:

2.250,00 zł01.01.2019
2.100,00 zł01.01.2018
2.000,00 zł01.01.2017
1.850,00 zł01.01.2016
Minimalna stawka godzinowa 2016 – 2019 roku