Kwestia wysokości wieku emerytalnego jest bardzo kontrowersyjna i budzi ogromne emocje. Dla osób, które szykują się do zasłużonego wypoczynku mam dobrą wiadomość, od 1. października 2017 roku wysokość wieku emerytalnego spadnie.
W zależności od płci będzie on wynosił 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Aby otrzymać emeryturę należy złożyć wniosek do ZUS, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem wymaganej ilości lat.
Wysokość emerytury zależy od opłacanych i zwaloryzowanych składek, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz średniego dalszego trwania życia.
Do minimalnej emerytury masz prawo jeżeli Twój staż ubezpieczeniowy wynosi 20 lat jeśli jesteś kobietą i 25 jeżeli jesteś mężczyzną. Minimalna emerytura wynosi 1000 zł.Obniżenie wieku emerytalnego nie odbierze Ci ówczesnego prawa do zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz też jak rozliczyć PIT

Niższy wiek emerytalny