Wraz z 1 stycznia 2019 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy o podatku CIT i tym samym zacznie obowiązywać nowa stawka podatku, która została obniżona z 15% na 9%. Zmiana ta w głównej mierze będzie dotyczyła stawki preferencyjnej. W przypadku podatników zobowiązanych do opłacania pełnej stawki, sytuacja będzie wyglądała tak samo, a rozliczenia będą odbywać się na takich samych zasadach, jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Możliwość korzystania z niższej stawki (9%) będą mieli przedsiębiorcy, których przychody nie będą wyższe niż 1,2 mln euro po przeliczeniu na PLN. Prawidłowe przeliczenie jest dokonywane zgodnie z średnim kursem Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy nowego roku podatkowego (kwotę należy zaokrąglić do 1000 zł).

Nie dla każdego owa zmiana będzie korzystna, ponieważ z obniżonej stawki podatku nie będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody pochodzą ze źródeł kapitałowych nawet wówczas, gdy ich przychody nie przekroczą odgórnie ustalonego limitu. W takiej sytuacji owi przedsiębiorcy zamiast kontynuowania rozliczeń według stawki 15%, będą musieli regulować podatek w oparciu o stawkę 19%.

Możliwość korzystania z obniżonej stawki nie przysługuje także grupom kapitałowym, spółkom dzielonym, a także podatnikom, którzy wnoszą wkład w formie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, bądź składników majątku, których wartość przekracza 10 000 euro (po przeliczeniu na polskie złotówki).

Obniżona stawka CIT