Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego niestety nie jest uregulowane przepisami. Wiadomo natomiast, że w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek pokryć wszystkie koszty, jakie ponosi pracownik w związku z odwołaniem go z urlopu i powrotem do pracy. Odwołanie pracownika z urlopu może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji.

Pracodawca może odwołać pracownikowi urlop tylko wtedy, gdy obecności tego pracownika wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu, a dalsza nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w procesie pracy.

Każdy pracownik ma prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Polskie prawo przewiduje możliwość podzielenia na części, z których jedna powinna trwać 14 dni kalendarzowych.

W praktyce odwołanie pracownika z urlopu może okazać się bardzo trudne. Pracownik nie musi informować pracodawcy dokąd udaje się na urlop. Nie musi on też zabierać ze sobą telefonu komórkowego.

Odwołanie pracownika z urlopu