Rozliczenie ryczałtowe polega na wypłacaniu pracownikowi zawsze tej samej kwoty wynagrodzenia, niezależnie od liczby przepracowanych przez niego godzin. W przypadku godzin nadliczbowych wprowadzenie takiego systemu rozliczania objęte zostało kilkoma warunkami.
Prawo pracy dopuszcza możliwość wprowadzenia rozliczeń ryczałtowych za pracę w godzinach nadliczbowych przez pracodawcę, ale wyłącznie wobec pracowników stale wykonujących swoją pracę poza zakładem. Kwota ryczałtu uwzględniać powinna dodatek za godziny nadliczbowe oraz podstawowe wynagrodzenie za pracę w tych godzinach. Praca pracowników, która wykonywana jest poza zakładem pracy trudna jest do ewidencjonowania pod względem godzinowym, dlatego wprowadza się sprawiedliwy ryczałt. W tym modelu najczęściej rozliczają się pracownicy mobilni np. kierowcy, agenci nieruchomości, akwizytorzy oraz przedstawiciele handlowy.

Jeżeli w danym okresie zatrudniony pracownik, który uzyskuje ryczałt za nadgodziny wypracował znacznie więcej nadgodzin, to ma prawo domagać się wynagrodzenia z dodatkiem za powstałą nadwyżkę. Na jego barkach spoczywa także udowodnienie przekroczenia.

Rozliczenie ryczałtowe pracownika – jak wygląda i co w przypadku nadgodzin?