Właściwy plan finansowy dostarcza informacji na temat planowych przychodów i kosztów związanych z podejmowanymi działaniami przez firmę.
Plan umożliwia bezpieczne podejmowanie działań mających na celu realizację działań. Odpowiednio sporządzony plan ogranicza ryzyko niepowodzenia do minimum.

Plan finansowy stanowi jedną z części biznesplanu, która dostarcza istotnych informacji dla inwestorów.

Plan finansowy:
– usprawnia proces przygotowania całościowego planu działania firmy
– dostarcza szczegółowych danych o firmie
– umożliwia kontrolę firmy
– wpływa pozytywnie na koordynację w firmie
– motywuje pracowników do skuteczniejszych osiągnięć

Ewidencja wyposażenia – sprawdź również ten wpis!

Sporządź plan finansowy