Remanent

Remanent to inaczej spis z natury czyli jedna z metod inwentaryzacji, przeprowadzona na koniec roku obrotowego w jednostkach, prowadzących księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia KPiR, remanentowi poddaje się: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe

Przychody firm

Przychody są wszelkimi wartościami lub korzyściami należnymi lub uzyskanymi przez jednostkę. Z punktu widzenia podatków i księgowości są bardzo ważnym zagadnieniem więc warto dowiedzieć się dokładniej o tym, jakie rodzaje przychodów mogą występować w jednostkach gospodarczych. Podstawowy rodzaj przychodów, występujących w przedsiębiorstwach to przychody pochodzące ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych. Kolejny rodzaj przychodów