Rozliczenie ryczałtowe pracownika – jak wygląda i co w przypadku nadgodzin?

Rozliczenie ryczałtowe polega na wypłacaniu pracownikowi zawsze tej samej kwoty wynagrodzenia, niezależnie od liczby przepracowanych przez niego godzin. W przypadku godzin nadliczbowych wprowadzenie takiego systemu rozliczania objęte zostało kilkoma warunkami. Prawo pracy dopuszcza możliwość wprowadzenia rozliczeń ryczałtowych za pracę w